Sveiki apsilankę Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Šv. Jėzaus Teresės "Steigimų knygos" rankraščio faksimilė

Aktualijos

 • Tėvo Rafal'io Wilkowsk'io OCD viešnagė

  Sausio 12–18 dienomis mūsų vienuolyne lankėsi Ordino sekretorius seserims tėvas Rafal‘is Wilkowski‘s OCD. Penkias viešnagės dienas tėvas Rafalis skyrė basųjų karmeličių Konstitucijoms aiškinti, remdamasis pagrindiniais seserų gyvenimo aspektais: malda, seseriška bendryste, įžadais, klauzūra, misija. Taip pat galėjome naujai pažvelgti į charizmos ir Konstitucijų, Evangelijos ir įstatymo santykį. Visą tėvo Rafalio viešnagę buvo jaučiama broliškos ir seseriškos bendrystės dvasia, kurios visuomet troško šventoji Jėzaus Teresė. Skaityti daugiau
 • Šv. Kryžiaus Jonas. Romansas apie trijų Asmenų bendravimą

  Toje begalinėje meilėje, kylančioje iš juodviejų, didžiai maloningus žodžius Tėvas ištarė Sūnui, iš tokių žavesio gelmių, kokių neperpras niekas; gėrėjosi jais vien Sūnus, nes jie – tik jam skirti. Tai, ką jisai suprato, buvo pasakyta: „Taip nieks manęs nedžiugina, Sūnau, kaip tik būti su tavim drauge, o tai, kas džiugina mane, – tavyje myliu. Kas man labiausiai primena tave, tas man priimtinas labiausiai. O kas į tave niekuo nepanašus, – neras manyje nieko. Man mielas Skaityti daugiau
 • Juan Antonio Marcos. Jėzaus Teresė ir vidinis žvilgsnis.

  „Nukreipk akis į save ir žvelk į savo vidų; atrasi savo Mokytoją, kuris niekuomet tavęs nepaliks“ (KV 29, 2). Šiais žodžiais Teresė mus kviečia sukaupti mintis į savo gyvenimo centrą, kad negyventume išsibarstę ir pasidaliję viduje. Atrodo, kad svarbiausia – šis „vidinis žvilgsnis“, reiškiantis sąmoningai nukreipti akis į savo vidų. Visa tai tam, kad suvoktume, jog nesame vieni. Mumyse gyvenama: ten, mūsų vidinėje erdvėje, yra „mūsų Mokytojas“, mūsų Dievas. Dievas, kuris niekada mūsų neapleido ir Skaityti daugiau
 • Ordino generalinio vyresniojo vizitacija ir priorės rinkimai

  2016 metų liepos 28–rugpjūčio 1 d. mūsų vienuolyne vyko Ordino generalinio vyresniojo tėvo Saverio Canistra’os OCD pastoracinė vizitacija. Rugpjūčio 1 d. per bendruomenės priorės rinkimus priore buvo išrinkta sesuo Jėzaus Laima OCD. Skaityti daugiau
 • Karmelio Kalno Švč. Mergelės Marijos iškilmė Paštuvoje

  Liepos 16 dieną (šeštadienį) visa karmelitų šeima: seserys karmelitės, broliai karmelitai bei karmelitai pasauliečiai, kartu šventėme Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos iškilmę. Dalinamės nuotraukose įamžintomis akimirkomis. Karmelio Kalno Švč. Mergele Marija melski ir užtarki mus visus! Skaityti daugiau
 • 1

priorin

 Brangus skaitytojau ir drauge, 

Sveikiname apsilankius Basųjų karmeličių vienuolyno svetainėje. Pasitikėkite – visada už Jus meldžiamės visuose Jūsų reikaluose! Šv. Jėzaus Teresės, mūsų Steigėjos, charizma – malda ir draugystė su Dievu. Karmeličių seserų darbas ir įsipareigojimas – stovėti Viešpaties akivaizdoje meldžiantis už Bažnyčią ir visą žmoniją, mylint Dievą ir būnant tyro vandens srove, per kurią Jo Meilė ir Gailestingumas gali pasiekti kiekvieną žmogų jo kasdienybėje. Mūsų pašaukimas – visiškai priklausyti Jėzui, gyvenant pašvęstąjį gyvenimą seseriškoje bendruomenėje.

Lankantis šioje svetainėje mūsų gyvenimas Jums atsiskleis labiau. Telaimina Jus Dievas!

 s. Marija Juozapa OCD

P. S. Jeigu norite, kad Jus užtartume malda, rašykite mums elektroniniu paštu, nurodydami intencijas, ir būkite tikri – melsimės už Jus.

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos Šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė (sekmadieniais ir švenčių bei iškilmių dienomis – 16.45 val.)

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė (sekmadieniais ir švenčių bei iškilmių dienomis – 20.00 val.)