Sveiki apsilankę Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyne

 

 startlogo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šv. Jėzaus Teresės „Steigimų knygos“ rankraščio faksimilė

Aktualijos

 • Šv. Jėzaus Teresės požiūris į ligą

  Didžioji Teresė Šv. Jėzaus Teresė žinoma kaip didi šventoji, Bažnyčios Mokytoja, palikusi mums neįkainojamos vertės raštus. Ji yra maldos mokytoja, išgyvenusi įvairių mistinių patirčių, taip pat basųjų karmeličių ir basųjų karmelitų bendruomenių steigėja. Kartais ji taip ir vadinama – Didžioji Teresė. Suteikdamas šv. Teresei Bažnyčios Mokytojos titulą, popiežius Paulius VI sakė: „Šv. Teresė gebėjo taip meistriškai perteikti maldos slėpinius, jog nusipelnė būti tarp pačių iškiliausių dvasinio gyvenimo mokytojų.“ Tačiau tiek ją pažinojusių amžininkų pasakojimuose, tiek Skaityti daugiau
 • Bruno Moriconi OCD. Psalmių malda (6)

   Piligrimo malda Psalmyne yra vadinamųjų Ziono psalmių. Jos taip vadinamos, nes apgieda šventojo miesto ir Viešpaties kalno ilgesį: „Dievas yra jame, jis nebus sunaikintas“ (Ps 46, 6). Žvelgdamas į miesto puikiąsias sienas psalmininkas priduria: „Apeik aplink Zioną, apsuk ratą; suskaičiuok jo bokštus. Atkreipk akį į jo pylimus, pereik per jo tvirtoves“ (Ps 48, 13–14). Nuo žemiškosios į dangiškąją Jeruzalę Jeruzalė yra didi, nes joje gyvena Viešpats. Kiekvienas izraelietis karštai trokšta bent kartą gyvenime aplankyti Jeruzalės Skaityti daugiau
 • Bruno Moriconi OCD. Psalmių malda (5)

  Dėkojimas Iš Evangelijos pasakojimo apie dešimtį raupsuotųjų (plg. Lk 17, 11–19), galime išmokti bent trijų dalykų apie dėkingumą. Pirma, nors dėkingumas yra savaiminis jausmas, bet jis nėra toks dažnas (tik vienas iš dešimties raupsuotųjų jį parodė), tad galiausiai jis yra išsiugdytina nuostata. Antra, nors Jėzus yra Viešpats ir vienintelis visada geba veikti laisvai, Jis džiaugiasi, kai Jam parodomas dėkingumas. Trečia, tik sugrįžęs padėkoti raupsuotasis (svetimtautis!) buvo visiškai išgydytas – išgydyti ir jo kūnas, ir siela. Netgi Skaityti daugiau
 • Bruno Moriconi OCD. Psalmių malda (4)

  Psalmininko jausmai Psalmininko maldą gyvina daugybė įvairiausių jausmų. Aptarsime tik pagrindinius, esminius garbinimo ir gyriaus, maldavimo ir padėkos psalmėms (piligrimines psalmes pagvildensime vėliau). Gyrius ir kontempliacija Jau minėjome, kad pirminis Psalmyno pavadinimas yra Gyriaus knyga, nes net skausmingiausi maldavimai ar prašymas atleisti yra gyrius Dievui. O Jo garbė, pasak Ireniejaus, yra gyvas žmogus. Tik maždaug dvidešimt pslamių yra gyriaus giesmės siaurąja prasme. Jose žmogus gieda Dievui laisvai, ne dėl kokios nors priežasties, ne ko nors Skaityti daugiau
 • Reikia Jūsų pagalbos

  Mieli Bičiuliai, labai mums padėtumėte, skirdami 1,2 proc. Gyventojų pajamų mokesčio. Viešpats mato kiekvieną grūdelį, kiekvieną lašelį. Jam nėra nesvarbių aukų. O mes nuoširdžiai meldžiamės už mūsų geradarius ir aukotojus. Mūsų sąskaita: LT217044090101048256, AB SEB bankas. Skaityti daugiau
 • Vizitacija ir priorės rinkimai

  Spalio 22–29 d. mūsų vienuolyne vyko kanoninė vizitacija. Ją atliko Ordino sekretorius seserims tėvas Rafal'as Wilkowskis OCD ir Didžiosios Britanijos karmeličių asociacijos prezidentė sesuo Shelagh OCD. Pasibaigus vizitacijai buvo surengti vienuolyno vyresniosios rinkimai. Vienuolyno vyresniąja trejų metų kadencijai išrinkta sesuo Dievo Meilės Rima Marija OCD. Skaityti daugiau
 • Karmelitų ordinų generalinių vyresniųjų laiškas švenčiant mūsų Regulos 800 metų jubiliejų

   „Dėl to aš klaupiuosi prieš Tėvą, kad iš savo šlovės turtų suteiktų jums stiprybės jo Dvasios galia tapti tvirtais vidiniais žmonėmis.“ (Ef 3, 14. 16) Skaityti daugiau
 • Karmelitų ordinų generalinių vyresniųjų laiškas minint Škaplieriaus suteikimo 750 metų jubiliejų. Su Jėzaus motina Marija (Apd 1, 14) / 2 dalis

     II. Karmelio škaplierius 1. Stengdamiesi atgaivinti Karmelio škaplierių, turime mąstyti apie jį platesniame Karmelio santykio su Marija kontekste. Pasak mūsų šventųjų, svarbiausia yra asmeninis artumas su Dievo Motina ir įsipareigojimas ją laikyti krikščioniškosios mokinystės pavyzdžiu. Apmąstydami pagrindinius Motinos, Globėjos, Sesers ir Pavyzdžio vardus, galime Mariją geriau pažinti ir užmegzti stipresnį santykį su ja. Tik žvelgiant iš šios perspektyvos, škaplierių galima priimti kaip ženklą, padedantį dvasiškai augti krikščioniškajame gyvenime. Skaityti daugiau
 • Karmelitų ordinų generalinių vyresniųjų laiškas minint Škaplieriaus suteikimo 750 metų jubiliejų. Su Jėzaus motina Marija (Apd 1, 14) / 1 dalis

  Mergelė Marija Karmelio gyvenime 1. Su didžiausiu džiaugsmu skaitėme Jo Šventenybės popiežiaus Jono Pauliaus II laišką apie mūsų Valdovės vietą Karmelyje. Popiežiaus žinios įkvėpti ir mes norime su jumis pasidalyti kai kuriais apmąstymais, kuo Marija svarbi karmelitiškajame dvasingume. 2. Mergelė Marija, mūsų Motina, Globėja ir Sesuo, be abejonės, yra viena didžiausių Dievo dovanų, kuria dalijamės su visa Bažnyčia. Ji yra esminė mūsų paveldo dalis. Visos mūsų karmelitiškosios šeimos šakos rūpinasi atnaujinti Marijai skirtą teologiją ir dvasingumą, Skaityti daugiau
 • Bruno Moriconi OCD. Psalmių malda (3)

   Nepalaužiamo tikėjimo malda Psalmininkas 139 psalmėje pereina nuo skausmo prie giedrios ramybės tik įsižiebus maldoje tikrumui, kad jis yra Dievo mylimas nuo pat užsimezgimo motinos įsčiose (plg. 13 eil.). Tai tarsi netikėtai per sapną apšvietusi, bet juo nesibaigianti malonė (plg. 18 eil.: originale „pabudau, bet vis dar su tavimi tebesu“). Akimirką ar kiek ilgiau psalmininkas buvo prislėgtas Dievo didybės baimės, jis buvo toks sutrikęs, kad ketino bėgti į žemės pakraštį, netgi į Šeolą (plg. 7–12 Skaityti daugiau
 • 1

bendruomens nuotrauka

 Brangus skaitytojau ir drauge, 

Sveikiname apsilankius Basųjų karmeličių vienuolyno svetainėje. Pasitikėkite – visada už Jus meldžiamės visuose Jūsų reikaluose! Šv. Jėzaus Teresės, mūsų Steigėjos, charizma – malda ir draugystė su Dievu. Karmeličių seserų darbas ir įsipareigojimas – stovėti Viešpaties akivaizdoje meldžiantis už Bažnyčią ir visą žmoniją, mylint Dievą ir būnant tyro vandens srove, per kurią Jo Meilė ir Gailestingumas gali pasiekti kiekvieną žmogų jo kasdienybėje. Mūsų pašaukimas – visiškai priklausyti Jėzui, gyvenant pašvęstąjį gyvenimą seseriškoje bendruomenėje.

Lankantis šioje svetainėje mūsų gyvenimas Jums atsiskleis labiau. Telaimina Jus Dievas!

 sesuo Marija Juozapa OCD

P. S. Jeigu norite, kad Jus užtartume malda, rašykite mums elektroniniu paštu, nurodydami intencijas, ir būkite tikri – melsimės už Jus.

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė 

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė

Kalendorius

480px Facebook f logo 2019.svg