• Simple Item 1
  • Simple Item 2
  • Simple Item 5
  • Simple Item 8
  • Simple Item 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Seserys karmelitės, tarnaudamos Dievui ir Bažnyčiai malda, atsiduoda Dievo Apvaizdai ir visa gauna iš gailestingų ir mylinčių Jo rankų. Geradarių ir aukotojų dosnumo dėka vienuolyne gyvenančios seserys gali atsidėti maldos tarnybai. Visus juos kasdien prisimena savo maldose.

Jeigu mus norėtumėte paremti, galite:

– skirti mums pagal LR Paramos ir Labdaros įstatymą 2 procentus valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio;

– pervesti asmeninę auką į vienuolyno sąskaitą:

Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolynas,

vienuolyno kodas: 192059717,

Adresas: Paštuvos kel. 45, Tolivardžiai, Batniavos sen., Kauno rajonas, LT 54191, Lietuva

Sąskaitos Nr. LT117044060002912713, AB SEB bankas

Šiuo metu tęsiame vienuolyno remonto darbus. Akivaizdu, kad be Jūsų paramos ir toliau neišsiversime... Jei išgalite ir norite mums pagelbėti, piniginę auką prašome pervesti: LT217044090101048256, AB SEB bankas. (Užrašyti: „Auka vienuolyno remontui“.)

Daugiau informacijos apie vienuolyno atnaujinimo darbus ir nuotraukų rasite https://www.facebook.com/Pa%C5%A1tuvos-karmelit%C4%97s-107225137525935"

Viešpats teatlygina Jums už Jūsų gerumą!