• Simple Item 2
  • Simple Item 5
  • Simple Item 7
  • Simple Item 1
  • Simple Item 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Seserys karmelitės, tarnaudamos Dievui ir Bažnyčiai malda, atsiduoda Dievo Apvaizdai ir visa gauna iš gailestingų ir mylinčių Jo rankų. Geradarių ir aukotojų dosnumo dėka vienuolyne gyvenančios seserys gali atsidėti maldos tarnybai. Visus juos kasdien prisimena savo maldose.

Jeigu mus norėtumėte paremti, galite:

– skirti mums pagal LR Paramos ir Labdaros įstatymą 2 procentus valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio;

– pervesti asmeninę auką į vienuolyno sąskaitą:

Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolynas,

vienuolyno kodas: 192059717,

Adresas: Tolivardžių k. 8, Batniavos sen., Kauno rajonas, LT 54191, Lietuva

Sąskaitos Nr. LT117044060002912713, AB SEB bankas

Pradėjome būtinus vienuolyno remonto darbus. Deja, jiems tęsti stokojame lėšų. Kreipiamės pagalbos į Jus, mūsų Geradariai ir Bičiuliai. Jei išgalite ir norite mums pagelbėti, piniginę auką prašome pervesti: LT50 7044 0600 0815 9323, AB SEB bankas. (Užrašyti: „Auka vienuolyno remontui“.)

Jau pakeitėme keletą langų. Šiuo metu kaupiame lėšas kitiems langams pakeisti, atnaujinti stogui, apšiltinti sienoms, ventiliacijos sistemai įvesti.

Viešpats teatlygina Jums už Jūsų gerumą!