• Simple Item 5
  • Simple Item 2
  • Simple Item 7
  • Simple Item 8
  • Simple Item 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

slide 16 3 bigĮrašas banderolėje: "Aš degu uolumu dėl Viešpaties, Galybių Dievo". (1 Kar 19,10)

Pranašo Elijo ranka su tradiciniu jo atributu – ugnies kalaviju.

Karūna su dvylika žvaigždžių – Mergelės Marijos – Karmelio Kalno Karalienės, Ordino globėjos ženklas.

Kryžius – herbo centre – mistinis Karmelio Kalnas – Kristus – į vienybę su kuriuo kopia visi karmelitai.

Trys žvaigždės: trys Ordino dvasinės tradicijos:

Eremitiškoji – dešinėje; Pirmoji – Šv. Alberto Regula – parašyta eremitams, kad gyventų tyloje, vienumoje, ištvermingoje maldoje.

Elijo – kairėje; Elijo uolumas: "Aš degu uolumu dėl Viešpaties, Galybių Dievo" – tapo Ordino gyvenimo programa – "mano gyvenimas pašvęstas Dievo garbei". Karmelis pranašų dvasios paveldėtojas – bekompromisinis Dievo transendentiškumo, visa pranokstačio intymumo su Dievu liudytojas – todėl Elijas yra Ordino globėjas ir pavyzdys.

Marijos – balta centre; Marija – karmelitų dvasinio gyvenimo įkvėpėja, geriausias intymumo su Viešpačiu pavyzdys, nuo pat gyvenimo pradžios iki Kalvarijos ir vėliau, savo žemiškajame gyvenime – "dėmėjosi visus dalykus ir svarstė savo širdyje” (Lk 2, 19). Ji yra tobulai įkūnijusi kontempliatyvų gyvenimą.