• Simple Item 1
  • Simple Item 7
  • Simple Item 5
  • Simple Item 8
  • Simple Item 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

„Būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“ (Mt 5, 48).

Žvelgdami į Ordino istoriją, išvystame daugybę vyrų ir moterų, įkvėptų šių Viešpaties žodžių, Karmelio tradicijos ir dvasingumo. Viską palikę jie „nuėjo su juo“, kad gyventų „sekdami Jėzų Kristų bei tarnaudami Jam tyra širdimi ir teisia sąžine“ (plg. Regula 2). Kai kurie iš jų tapo didžiais šventaisiais, Bažnyčios Mokytojais, kiti liko žinomi vien tik Dievui, tačiau jie visi mums liudija perkeičiančią malonės galybę.

Karmelio mokykloje išmokstame, kad šventumas – ne vien dorybių ugdymas. Dar svarbesnis yra tam tikras širdies nusiteikimas, kuomet, suprasdami savo silpnumą, nuolankiai pasitikime tėvišku Dievo gerumu.

Teuždega mus šventųjų ryžtingumas. Jų gyvenimas teįkvepia mums pasitikėjimo ir drąsos siekti šventumo, kuris yra pats Viešpats...